تبلیغات
دنیای معماری - مدرسه ی تکنولوژی کوِلمیم
مدرسه ی تکنولوژی کوِلمیم ؛ بازپرداخت میراث و خاکوقتی که معماری، بینشِ رشدیافته ای را خلق می کند، همچون موجودیتی کامل و یگانه می ماند . یکی از این واحدهای فوق العاده در سال 2011 طراحی شد که معماران، ساد اِل کاباج، دِریس کِتانی و محمد امین سیانا مدرسه ی تکنولوژی کوِلمیم درموروکو، شمال آفریقا، را طراحی کردند .

جان مایه ی این اثر، تولید ساختمان معاصری با تکیه بر مدرنیته ای است که میراث و خاک خود را ستایش می کند . در واقع می توان گفت که این یک مورد از گونه ای " وفاداری به وظیفه " است . با وجود تمام پوشش های تکنیکی نماد پردازی هایی که در سرزمین موروکانی ها وجود دارد، این ساختار رهیافتِ ساده و روشنِ مدرنی را دنبال می کند که بر مفاهیمی همچون خطی بودن و تقارن تاکید دارد . این تعریف درستی از زیرکی در این پروژه است که تمام باکس های درست را خود بر می گزیند . این ساختمان ها به دنبال الگویی اِل شکل نظم یافته اند و در محور شمالی - جنوبی قرار گرفته اند . حجم مدرسه ی تکنولوژی کاملا توپر است که کنتراست قوی را میان فضای داخلی و بیرونی ایجاد کرده است . به هر حال، این پوسته پوسته شدن ها با بازشوهای مربع و مستطیل برآمده اش کاملا در تناسب است . و این تکنیک خصوصیتی است که در میان، پیوستگی حجم اثر بسیار مهیج است .


مدرسه ی تکنولوژی کوِلمیم درموروکو، شمال آفریقا


مدرسه ی تکنولوژی کوِلمیم درموروکو، شمال آفریقا


مدرسه ی تکنولوژی کوِلمیم درموروکو، شمال آفریقا


مدرسه ی تکنولوژی کوِلمیم درموروکو، شمال آفریقا


مدرسه ی تکنولوژی کوِلمیم درموروکو، شمال آفریقا


مدرسه ی تکنولوژی کوِلمیم درموروکو، شمال آفریقا


مدرسه ی تکنولوژی کوِلمیم درموروکو، شمال آفریقا


مدرسه ی تکنولوژی کوِلمیم درموروکو، شمال آفریقا


مدرسه ی تکنولوژی کوِلمیم درموروکو، شمال آفریقا


مدرسه ی تکنولوژی کوِلمیم درموروکو، شمال آفریقا


مدرسه ی تکنولوژی کوِلمیم درموروکو، شمال آفریقا


مدرسه ی تکنولوژی کوِلمیم درموروکو، شمال آفریقا


مدرسه ی تکنولوژی کوِلمیم درموروکو، شمال آفریقا


فضای داخلی مجموعه


فضای داخلی مجموعه


فضای داخلی مجموعه


مدرسه ی تکنولوژی کوِلمیم درموروکو، شمال آفریقا


مدرسه ی تکنولوژی کوِلمیم درموروکو، شمال آفریقا
طبقه بندی: اخبار معماری،  آموزشی،  معماری جهان، 
برچسب ها: مدرسه، مدرسه ی تکنولوژی کوِلمیم، نمای مدرسه، نمونه معماری مدرسه،  

تاریخ : یکشنبه 13 اسفند 1391 | 08:30 ب.ظ | نویسنده : مطهره اعتمادی | نظرات

  • مترجم سایت
  • بک لینک
  • ضایعات